Onze huisregels

 1. Gebruik van de ijsbaan en de huurschaatsen is geheel voor eigen risico.
 2. Het is verplicht om op het ijs handschoenen te dragen, dit om verwondingen te voorkomen
 3. Noren, hockeysticks, sledes en andere attributen zijn slechts toegestaan na voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van medewerkers van de ijsbaan.
 4. Tijdens de gratis schaatslessen op zaterdag is het toegestaan om met eigen noren te schaatsen.
 5. Iedereen moet veilig kunnen schaatsen, daarom zijn hard schaatsen of andere kunsten verboden als het een gevaar voor de andere deelnemers op het ijs op levert. De beoordeling hiervan is aan de medewerkers van de ijsbaan. Zij mogen degene die anderen in gevaar brengt, de toegang tot de ijsbaan ontzeggen.
 6. Eten, drinken en roken is op het ijs niet toegestaan.
 7. Alle deelnemers op het ijs zijn verplicht de aanwijzingen van de medewerkers van de ijsbaan op te volgen.
 8. De ijsbaan is alleen toegankelijk met een geldig entreebewijs, wat op verzoek van de medewerkers van de ijsbaan dient te worden getoond.
 9. Het betreden van de ijsbaan is niet toegestaan buiten de openingstijden, conform artikel 461 Wetboek van strafrecht.
 10. Voor uw en onze veiligheid is er 24 uurs cameratoezicht met opname en bewaking
 11. Het is niet toegestaan uw (brom)fiets op de Markt te plaatsen.
 12. De organisatie Harderwijk op ijs draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor zoektgeraakte eigendommen en/of schade aan persoonlijke bezittingen.
 13. Medewerkers van de ijsbaan, herkenbaar aan de jas, hebben het recht om een ieder die zich niet aan dit reglement en normale omgangsvormen houdt, zonder teruggave van gelden, de verdere toegang tot de ijsbaan te ontzeggen.
 14. Geniet en heb veel plezier!